Pakhuis Roosendaal
Home / Moving and Relocating

Kennis en het geheugen

Kennis, het is een wonderbaarlijke eigenschap en men moet dit (Eigenlijk) zien als een geschenk. Kennis en geheugen worden vaak als twee compleet aparte aspecten gezien en behandeld, maar eigenlijk zijn deze twee aspecten zodanig met elkaar verbonden dat wij ze niet echt meer als twee aparte aspecten mogen behandelen. Wat het geheugen precies is en waarvoor het belangrijk is, weet eigenlijk iedereen wel. Maar hoe zit dat als het aankomt op kennis? Waarschijnlijk weten de meeste mensen wel wat is ongeveer is en waarom het belangrijk is, maar wat is kennis nou eigenlijk precies? Er zijn enkele definities voor het begrip van kennis, zo zijn er zo’n 6 verschillende definities. De eerste definitie is dat kennis het persoonlijk vermogen is dat iemand in staat stelt om juist te handelen. De tweede definitie geeft aan dat kennis het vermogen is dat iemand in staat stelt om bepaalde taken uit te laten voeren door gegevens van een externe bron te verbinden en te analyseren, vervolgens te reageren met de informatie, ervaringen en karakter die eigen zijn. Weer andere definities zeggen dat kennis ons gedrag stabiliseert na een geval van twijfel, dat kennis alle feiten en regels zijn die men bewust kan aanleren (zich bewust kan worden) en zo nodig kan overdragen op anderen of dat kennis alle concepten en processen zijn die het mogelijk maken om te denken en te handelen.

Een van deze definities zal uiteraard de lading van het begrip het meeste dekken, maar in iedere definitie zit een kern van waarheid. Voor vandaag wordt de focus echter toch even gelegd op de definitie die claimt dat kennis alle feiten en regels zijn die men zich bewust kan aanleren, zich daar vervolgens bewust van wordt en dit ook in staat is om over te brengen op anderen. Hoewel iedereen wel kennis beschikt over alle mogelijke feiten en regels (ook wel bekend als kennisgebieden)

Dit is uiteraard niet alleen het geval bij particulieren, maar ook bij bedrijven. Om deze reden zijn er vandaag de dag consultants die hun kennis beschikbaar/ in dienst stellen van anderen. Hierdoor komt het over het algemeen voor dat een consultant meerdere klanten heeft, die over het algemeen vaak werkzaam/ actief zijn in verschillende vakgebieden/ branches. Zodoende zijn er uiteraard ook consultants die beschikken over diepgaande kennis en gespecialiseerd zijn per branche/ vakgebied. Enkele vormen van consultants zijn: consultant salaris, consultant ICT, consultant cao en consultant HR.

http://www.cbbs.nl